Skip to main content

Produktutveckling med oss

Vårt utvecklingsteam står redo att utveckla er produkt. Vi kan projektleda både utveckling och ta fram teknisk dokumentation.

  • iOS, Android, webb och säkra backendlösningar
  • Agil utveckling enligt alla klasser i EN 62304
  • Riskhantering enligt ISO 14971
  • UI / UX med fokus på användare och varumärke
  • Arkitektur, design och kod enligt medicintekniska kvalitetsnormer
  • All utveckling sker här i Sverige
Medicinteknisk produktutveckling, CE & FDA - Konsulter inom arkitektur, design, utveckling och test.

På innovatörens villkor

Vi har arbetat med start-ups och små innovationsbolag i medicinteknikbranschen i många år. Vi vet vilka utmaningar vår bransch bjuder på. Ni kan räkna med att vi finns vid er sida med kompetens och resurser även om era idéer och behov förändras. Med oss får ni personliga relationer och ett äkta engagemang. Vi vill jobba med er långsiktigt – på era villkor.

Beprövad utvecklingsmodell

Vår utvecklingsprocess är baserad på de erfarenheter vi samlat genom många år av verksamhetsutveckling och certifieringsuppdrag i stora och små medicintekniska verksamheter. Metodiken är i grunden agil och uppfyller de högt ställda krav som ställs på utveckling och dokumentation av medicinteknisk mjukvara.

One-stop-shop

Vi är en komplett partner för medicinteknisk mjukvara. Vi kan hjälpa er med prototyping, teknisk utveckling, grafisk design, integrationer, tekiska generationsskiften, riskhantering, dokumentation, klinisk utvärdering, kvalitetsledningssystem, CE-märkningar, FDA-ansökningar och mycket annat.

Vi ser till att rätt saker sker i rätt tid så att ni och er produkt får bästa tänkbara start.GUIDE: FEM FRAMGÅNGSFAKTORER

Våra tankar om teknik

Våra projekt utgår inte sällan från en mobilapp för Android och iOS. Vi föredrar i medicintekniska applikationer att utveckla med Flutter för cross-platform samt 'native' i Swift och Kotlin. För enklare applikationer är ibland en responsiv webbsida det bästa.

Vi älskar maskininlärning, att integrera biosensorer via Bluetooth och sy ihop en helhetslösning med bearbetning och visualisering av data i en riktigt kompetent backendlösning.

Vi kan hjälpa er att ta helhetsgrepp om EN 62304, ISO 14971, EN 62366 och andra centrala standarder.

Produktutveckling med appteknik, Android, iOS, mobilapp och cross-plattform.
Angular
Node JS
Mongo DB
HTML 5
React
Swift
Bluetooth
Azure
Microsoft NET
SQL Server
CE märkning
FHIR
HL7 International
IEC