Skip to main content

Er partner inom informationssäkerhet

Som experter inom medicinteknikområdet och med vår egen utvecklingsverksamhet i ryggen stöttar vi er i ert informationssäkerhetsarbete.

Vi hjälper er att sätta mål, identifiera risker och implementera åtgärder på olika nivå i verksamheten - allt från policydokument och internutbildning till cybersäkerhetsåtgärder.

Självklart kan vi hjälpa er med NIS2, den kommande cybersäkerhetslagen och ISO 27001-certifiering!

Medos konsulter har arbetat i många år med regulatoriska frågor inom medicinteknik,

Expertresurs inom informationssäkerhet

Medos konsulter har expertkompetens inom informationssäkerhet. Vi hjälper er att arbeta metodiskt med informationssäkerhet i enlighet med ISO 27001. Vi integrerar också arbetet med den nya standarden IEC 81001-5-1:2021 (Health software and health IT systems safety, effectiveness and security).

Hett just nu - Ny cybersäkerhetslag - NIS2! - EUs nya cybersäkerhetsdirektiv (EU) 2022/2555 NIS2 som enligt SOU 2024:18 bör implementeras i svensk lag 1 januari 2025 ställer krav på ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kontakta oss så bjuder vi gärna på en introduktion!

Våt arbete följer följande modell:

1. Intressentbehov, omfattning och mål
2. Inventering av informationstillgångar och nuläge
3. Strategisk planering
3. Riskanalys
4. Åtgärder
5. Certifiering (vid behov)
6. Uppföljning och förvaltning

Arbetet är mycket fokuserat på risker och tar höjd för hela er verksamhet, arbete med leverantörer, cybersäkerhet i produkter mm. Vi kan också ta rollen som CISO (Chief Information Secutiry Officer)

Tillsammans utvecklar vi ett levande ledningssystem för infomationssäkerhet!

Läs också mer om våra verksamhetsutvecklingstjänster här.

Projektledning

Vi kan ta en roll som renodlad rådgivare, men oftast vill våra kunder att vi tar ett mer drivande roll med operativt ansvar för framtagande av dokumentation inför certifiering. Oavsett hur ni vill att vi stöttar er kan vi garantera att den konsult som hjälper er har specialistkompetens och kommer ge er ett äkta personligt engagemang.

Läs också mer om vårt erbjudande inom medicinteknisk produktutveckling här.

Gap-analys ISO 27001

Vi genomför gärna en gap-analys emot ISO 27001. En gap-analys är ett bra sätt att som ledningsgrupp få en överblick och genomföra projektplanering.

Självklart kan vi också inkludera en översyn av cybersäkerhetskraven i MDR, FDA:s cybersäkerhetsriktlinjer eller IEC 81001-5-1 - helt utgående från era behov.


KONTAKTA OSS FÖR SNABB OFFERT!

Vi ger den trygghet ni behöver för att våga satsa på era idéer.

På innovatörens villkor

Vi har arbetat med start-ups och små innovationsbolag i medicinteknikbranschen i många år. Vi vet vilka utmaningar vår bransch bjuder på. Ni kan räkna med att vi finns vid er sida med kompetens och resurser även om era idéer och behov förändras. Med oss får ni personliga relationer och ett personligt engagemang. Vi vill jobba med er långsiktigt – på era villkor.

Förstudier och införande av ett LIS som integreras med ert QMS.