Skip to main content

Hur vi på Medos jobbar

Våra projekt bygger alltid på ett äkta engagemang för kundens produkter och verksamhet. Vi hänger med på innovationsresan med flexibilitet och långsiktighet.

Vi ger våra kunder den trygghet de behöver för att våga satsa på sina idéer och de resurser de behöver för att kunna fokusera på sina mål.

Hur vi på Medos jobbar som konsulter inom medicinteknik

Agil metodik för medicinteknik

Vi arbetar alltså med korta iterationer där ni som kund löpande kan bidra med input och där mjukvaran utveckas och testas successivt. Detta agila arbete sker inom ramen för en utvecklingsmodell där en indelning i faser och styrda mallar och metoder garanterar att vårt arbete och den färdiga produkten uppfyller de krav som ställs i standarder och lagstiftning. EN 62304 - standarden för livscykelprocesser för medicinteknisk mjukvara är väldigt central i vårt arbete.

Vi integrerar så klart även alla tillämpliga krav i standarder avseende riskhantering, användbarhetsarbete, kvalitetssystem och informationssäkerhet.

Kunskap och erfarenhet

Att arbeta som verksamhetskonsult och produktutvecklare inom medicinteknik handlar inte bara om detaljkunskap kring teknik, lagar och regler. Minst lika viktigt är den erfarenhet som krävs för att förstå praxis. Med erfarenheten följer också ett värdefullt kontaktnät i branschen.

Lyhördhet

En av de stora vinsterna med att anlita en extern konsult är möjligheten till ett utifrånperspektiv. Det ställer dock stora krav på konsultens fingertoppskänsla och förmåga att förstå kundens verkliga situation och behov. Vi fäster därför stor vikt vid relationsbyggande och arbetar ofta med små och snabba förändringar.

Enkelhet

Våra kunder anlitar oss för att fatta rätt beslut i situationer där allt måste klaffa. Det kan handla om ett partnerskap som ska upprättas, en innovation som ska lanseras eller ett kvalitetssystem som måste förenklas för att verksamheten ska kunna utvecklas. Vi strävar alltid efter att hitta enkla och smarta lösningar, även när problemet är komplext.

Samarbeten

Vi har genom åren lärt oss att samarbete med andra är nyckeln för att lösa komplexa utmaningar. Vi har ett brett kontaknät av vänner och branschkollegor både i och utanför Sverige. Tillsammans kan vi tackla nästan vilken utmaning som helst.

Skaparglädje

Det är fantastiskt att arbeta som innovationsstödjande konsult. Vi får bidra till utvecklingen av nya och ofta revolutionerande produkter och möter allt från eldstjälar till dynamiska utvecklingsteam. Vi delar teknikintresset, skaparglädjen och viljan att skapa morgondagens vård.

Noggrannhet

Allt vi gör sker med största noggrannhet. Det är i grunden en fråga om yrkesstolthet, men det handlar också om vårt mervärde som konsulter. Om man tar in en specialist för att lösa ett problem ska man helt enkelt inte efteråt behöva göra om jobbet själv.