• Medos AB - Verksamhetskonsulter inom medicinteknik - Er partner inom kvalitet och regulatory!

AFFÄRSUTVECKLING

Medos är en strategisk partner för medicintekniska innovationsbolag. Vi används ofta som bollplank och hjälper våra kunder att upprätta affärsplaner, hitta rätt samarbetspartners och styra produktlanseringar på ett sätt som säkerställer långsiktig lönsamhet. Vi följer er ut på världsmarknaden!

Affärsplaner
Licens- och distributionsavtal

Due diligence
Produktionsupplägg

KVALITETSSTYRNING

Medos konsulter har gedigen erfarenhet av att förädla medicintekniska verksamheter. Våra konsulter kan fungera som utbildare, coacher eller projektledare och hjälper er att ta ett helhetsgrepp kring er kvalitetsstyrning. Med vår molnlösning för kvalitetsstyrning - fc logo liten - kan vi hjälpa er att åstadkomma effektiva och varaktiga förändringar!

Kvalitetsledningssystem
Projektledning
Internrevisioner
Leverantörsbedömningar

Verksamhetsstödjande IT
Internutbildningar
Kvalitetsavtal
Stöd vid certifiering

ISO 13485   –   ISO 9001   –   FDA QSR (Quality System Regulation)   –   CMDCAS (Canada)

REGULATORY

En smart regulatorisk strategi är avgörande för alla medicintekniska innovationer. Medos har mycket omfattande erfarenhet av regulatoriska frågor. Vi hjälper er identifiera rätt marknadssegment för produkten, träffa rätt i klassificeringar och projektleder hela processen fram till marknadsgodkännande.

Förstudier & gapanalyser
CE-märkning
FDA-ansökningar
Livscykelprocesser

Kliniska utvärderingar
Elsäkerhet
Riskhantering
Användbarhet

MDD 93/42/EEC   –   LVFS 2003:11   –   FDA CFR   –   ISO 14971   –   EN 60601-1   –   EN 62304   –   EN 62366

 

Medos - Er resurs inom kvalitet och regulatory!

Medos är ett konsult- och produktbolag med spetskompetens inom medicinteknik och annan reglerad verksamhet. Våra kunder anlitar oss som rådgivare tidigt i innovationsprocessen, för att hitta rätt väg ut på marknaden och förädla sin verksamhet. Vår Molnlösning för kvalitetsstyrning - Focalcube - hjälper kunderna att få sina kvalitetssystem att bli effektiva hjälpmedel i verksamheten.