Agil metodik för medicinteknik

Vår utvecklingsprocess är baserad på de erfarenheter vi samlat genom många år av verksamhetsutveckling och certifieringsuppdrag i stora och små medicintekniska verksamheter.

Metodiken är i grunden agil. Vi arbetar alltså med korta iterationer där ni som kund löpande kan bidra med input och där mjukvaran utveckas och testas successivt. Detta agila arbete sker inom ramen för en utvecklingsmodell där en indelning i faser och styrda mallar och metoder garanterar att vårt arbete och den färdiga produkten uppfyller de krav som ställs i standarder och lagstiftning. EN 62304 - standarden för livscykelprocesser för medicinteknisk mjukvara är väldigt central i vårt arbete. Vi integrerar så klart även alla tillämpliga krav i standarder avseende riskhantering, användbarhetsarbete, kvalitetssystem och informationssäkerhet.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår projektmodell. Den är baserad på erfarenheter från det otaliga antal certifieringsuppdrag vi genomfört genom åren.

Samarbeten

Vi har genom åren lärt oss att samarbete med andra är nyckeln för att lösa komplexa utmaningar. Vi har ett brett kontaknät av vänner och branschkollegor över hela Sverige. Tillsammans kan vi tackla nästan vilken utmaning som helst.

Skaparglädje

Det är fantastiskt att arbeta som innovationsstödjande konsult. Vi får bidra till utvecklingen av nya och ofta revolutionerande produkter och möter allt från eldstjälar till dynamiska utvecklingsteam. Vi delar teknikintresset, skaparglädjen och viljan att skapa morgondagens vård.

Kunskap och erfarenhet

Att arbeta som verksamhetskonsult och produktutvecklare inom medicinteknik handlar inte bara om detaljkunskap kring teknik, lagar och regler. Minst lika viktigt är den erfarenhet som krävs för att förstå praxis och kunna se alternativa lösningar. Med erfarenheten följer också ett värdefullt kontaktnät i branschen.

Enkelhet

Våra kunder anlitar oss för att fatta rätt beslut i situationer där allt måste klaffa. Det kan handla om ett partnerskap som ska upprättas, en innovation som ska lanseras eller ett kvalitetssystem som måste förenklas för att verksamheten ska kunna utvecklas. Vi strävar alltid efter att hitta enkla lösningar på komplexa problem.

Lyhördhet

En av de stora vinsterna med att anlita en extern konsult är möjligheten till ett utifrånperspektiv. Det ställer dock stora krav på konsultens fingertoppskänsla och förmåga att förstå kundens verkliga situation och behov. Vi fäster därför stor vikt vid förmågan att känna av relationer och arbetar ofta med små och snabba förändringar.

Noggrannhet

Allt vi gör sker med största noggrannhet. Det är i grunden en fråga om yrkesstolthet, men det handlar också om vårt mervärde som konsulter. Om man tar in en specialist för att lösa ett problem ska man helt enkelt inte efteråt behöva göra om jobbet själv.

Sekretess

Vi hanterar så gott som alltid känslig information i våra uppdrag. Vi tar därför sekretessen kring våra kunders verksamhet och produkter på allra största allvar.

Medos är ett konsult- och produktbolag med spetskompetens inom medicinteknisk mjukvara. Våra kunder anlitar oss för produktutveckling och som rådgivare tidigt i innovationsprocessen, för att hitta rätt väg ut på marknaden och förädla sin verksamhet. Vår molnlösning för kvalitetsstyrning - Focalcube - hjälper kunderna att få sina kvalitetssystem att bli effektiva hjälpmedel i verksamheten.