Kunskap och erfarenhet

Att arbeta som verksamhetskonsult inom medicinteknik handlar inte bara om detaljkunskap kring lagar och regler. Minst lika viktigt är den erfarenhet som krävs för att förstå praxis och kunna se alternativa lösningar. Med erfarenheten följer också ett värdefullt kontaktnät i branschen.

Enkelhet

Våra kunder anlitar oss för att fatta rätt beslut i situationer där allt måste klaffa. Det kan handla om ett partnerskap som ska upprättas, en innovation som ska lanseras eller ett kvalitetssystem som måste förenklas för att verksamheten ska kunna utvecklas. Vi strävar alltid efter att hitta enkla lösningar på komplexa problem.

Lyhördhet

En av de stora vinsterna med att anlita en extern konsult är möjligheten till ett utifrånperspektiv. Det ställer dock stora krav på konsultens fingertoppskänsla och förmåga att förstå kundens verkliga situation och behov. Vi fäster därför stor vikt vid förmågan att känna av relationer och arbetar ofta med små och snabba förändringar.

Noggrannhet

Allt vi gör sker med största noggrannhet. Det är i grunden en fråga om yrkesstolthet, men det handlar också om vårt mervärde som konsulter. Om man tar in en specialist för att lösa ett problem ska man helt enkelt inte efteråt behöva göra om jobbet själv.

Sekretess

Vi hanterar så gott som alltid känslig information i våra uppdrag. Vi tar därför sekretessen kring våra kunders verksamhet och produkter på allra största allvar.

Medos är ett konsult- och produktbolag med spetskompetens inom medicinteknik och annan reglerad verksamhet. Våra kunder anlitar oss som rådgivare tidigt i innovationsprocessen, för att hitta rätt väg ut på marknaden och förädla sin verksamhet. Vår Molnlösning för kvalitetsstyrning - Focalcube - hjälper kunderna att få sina kvalitetssystem att bli effektiva hjälpmedel i verksamheten.